Rektortól a tanársegédig - avagy a titulusok definíciói

Fogalmi kisokos sorozatunk következő részében az egyetemi munkatársak titulusait és feladatait foglaljuk össze nektek, hogy könnyebb legyen követni kit, milyen ügyben kereshettek fel.

REKTOR: Az egyetem vagy főiskola első számú felelős vezetője és képviselője, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más ember vagy testület hatáskörébe. A rektort a köztársasági elnök nevezi ki.

DÉKÁN: Az egyetemi/főiskolai karok élén álló tisztségviselő, irányítja a kar munkáját a
képzési, szakmai ügyekben. Személyéről a kari tanács és a szenátus dönt,- és a rektor nevezi
ki.

DOCENS: A felsőoktatási intézmények egyik oktatói besorolása, az adjunktusnál magasabb,
az egyetemi tanárnál alacsonyabb fokozat. A docensi munkakörben való alkalmazás feltétele egyrészt az oktatásban szerzett szakmai tapasztalat, másrészt, hogy az érintettnek legyen doktori fokozata és alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek szakmai munkájának vezetésére, idegen nyelvű előadások tartására.

Fotó / 123RF

ADJUNKTUS: A tanársegédnél magasabb, a docensnél alacsonyabb doktori (PhD)
fokozattal rendelkező oktatói beosztás a felsőoktatási intézményekben.

EGYETEMI TANÁR (PROFESSZOR): A felsőoktatási intézmények legmagasabb fokozatú oktatói beosztása. Az egyetemi tanári munkakörben való alkalmazás feltétele, hogy az érintettet a megfelelő munkaköri cím adományozásával a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezze.

TANÁRSEGÉD: A felsőoktatási intézmények legalacsonyabb oktatói beosztása. A
tanársegédi munkakörben való alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése.