A BME-diploma rangot jelent

„A 21. század vezető gazdasági szakembereit és menedzsereit képezzük a Műegyetem műszaki környezetébe ágyazva. Minden adott a sokrétű tudás és az inspiráló szakmai kapcsolatok megszerzéséhez a GTK-n" – mondta Koltai Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának dékánja.

Mit tart a Kar három legfontosabb jellemzőjének?

A legfontosabb talán a szakmai sokszínűség. A Műegyetem Gazdaság– és Társadalomtudományi Kara műszaki környezetbe ágyazottan dolgozik. Olyan karok vesznek körül minket, amelyeken a 21–22. század nagy műszaki, technológiai és informatikai kérdéseinek megválaszolásán dolgoznak. A BME-n többek között a hatékony energiatermelést, az önvezető járműveket, az atomenergia kérdéseit és a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeit vizsgálják. Ebben a szellemi és gyakorlati közegben képezzük a jövő menedzsereit, gazdasági és társadalomtudományi szakembereit, és világítunk rá e nagy kérdések gazdálkodási, jogi és társadalmi vetületeire. Vajon a vezetői döntések támogatását hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia megjelenése, a pénzügyi elemzéseket hogyan támogatja az adatbányászat, az új technológiák környezeti szempontjai hogyan mérlegelhetők vagy például a megváltozott szervezeti struktúrában és munkafeltételek mellett milyen szervezetpszichológia kérdésekre kell választ adni.

Meggyőződésem szerint minden adott, hogy ebben az intellektuálisan gazdag környezetben a különböző tudományterületek kölcsönhatásait nyújt, megismerve egy az elkövetkező évtizedekben átalakuló világra készüljenek fel a hallgatók.  

Másik fontos erősségünk a szakmai és társadalmi beágyazottságunk. Inspiráló kapcsolatot ápolunk a gazdasági élet kiemelkedő szereplőivel. A Magyar Nemzeti Bankkal például második éve él nagy léptékű együttműködésünk: a fent említett új világ olyan kérdéseit tanulmányozzuk, mint a zöldpénzügyek jelentősége, az energiahatékonyság műszaki és pénzügyi kérdéseinek összefüggései vagy az adatelemzés megnyíló új lehetőségei. Hasonlóan fontos pillér a nemzetközi kapcsolataink rendszere. Mára több mesterszakunk és doktori képzésünk teljes egészében angol nyelvű, a magyar hallgatók számára is teljes mértékben, de igény esetén részleteiben is elérhető.

A hasonló tematikájú karok közül miért önöket választják a diákok?

Sok egyetem ad ki hasonló tartalmú diplomákat ma Magyarországon: gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel alapszak nagyon sok intézményben elérhető. A műszaki tudományok hatása és közelsége az a különleges plusz, amelyet egyedül a Műegyetem tud megfelelő hatékonysággal biztosítani. A BME GTK gazdasági képzésein tanuló hallgatók szilárd informatikai, adatelemzési háttérrel rendelkeznek, így munkájukat elméletileg megalapozottan és hatékonyabban végzik majd a technológiai fejlődés diktálta újkörnyezetben.

A 21. század menedzsereit, vezető gazdasági szakembereit képezzük a Műegyetem műszaki környezetébe ágyazva.

Minden adott a sokrétű tudás és az inspiráló szakmai kapcsolatok megszerzéséhez a GTK-n.

Mely területek azok, amelyekben az egyetem kiemelkedő teljesítményt nyújt, illetve jobban szerepel a versenytársakhoz képest?

Infrastrukturálisan nagyon kedvező helyzetben vagyunk, hiszen egy kellemes és önálló, jól elkülönült kampuszon tanulhatnak hallgatóink, miközben mégis itt vagyunk Budapest szívében. Ezen adottságaink a diákéletet nagyban megkönnyítik, lehetőséget adnak a közösségformálásra, a szakmai programok mellett egy inspiráló hallgatói közélet kialakítására. A hallgatói képviseletre egyenrangú partnerként tekint a kar teljes vezetése. Folyamatosan bevonjuk a tanulókat az őket érintő döntések előkészítésébe és természetesen mi is igyekszünk mindenben segítséget nyújtani munkájukhoz és a hallgatói
közélet gazdagításához.
Különlegesnek tartom a társintézményekhez viszonyítva, hogy van egy idegen nyelvi központunk, ahol kiváló lehetőség nyílik a nyelvtanulásra. Itt az általános nyelvvizsgák megszerzése mellett a műszaki és gazdasági szaknyelvi ismereteket is elsajátíthatják a diákok a szakmai életben meghatározó valamennyi nyelven.
Hagyományosan jó a hallgatók bevonása a tudományos tevékenységbe és a kutatási/fejlesztési projektekbe is. A Tudományos Diákköri Konferencia nagy hagyományokkal rendelkezik a Műegyetemen, ezen belül a GTK eredményei az országos TDK konferenciákon kiemelkedőek.

Koltai Tamás
Koltai TamásFotó / BME / Mohai Balázs

Miért alkalmazzák a piaci szereplők az önöknél végzett diákokat előszeretettel?

A BME-diploma rangot jelent a hazai felsőoktatásban és a szakmai életben egyaránt, már az egy jó belépő, ha valakinek műegyetemi diplomája van. Ez persze önmagában nem elég, fontos, hogy felkészült legyen a nálunk végzett hallgató. Ebben sokat segít, hogy diákjaink olyan versenyeken vehetnek részt, ahol a különböző területeken tanulók közösen nyújtanak be pályázatot. Például közgazdászok és mérnökök együtt dolgoznak olyan kérdéseken, hogy milyen lesz a pénz jövője, hogyan fog alakulni a pénzügyi rendszer vagy milyenek lesznek a fogyasztói szokások. Ezek a pályázatok lehetőséget teremtenek egyrészt arra, hogy a hallgatók megtalálják azt a szakmai partnert, akivel meg tudják oldani a problémát, másrészt megtanulnak egy másik szakmából érkező kollégával hatékonyan együtt dolgozni. Ezek komoly előnyök a munkaerőpiacon.
A projektfeladatok rendszere is hozzájárul ahhoz, hogy a nálunk végzett hallgatókat előszeretettel alkalmazzák. Bátorítjuk és támogatjuk a diákokat, hogy az általuk két-három féléven át vizsgált problémához találjanak vállalati partnert, mert így nemcsak valódi problémákon dolgozhatnak, hanem lehetőségük nyílik olyan kapcsolatok kiépítésére is, amelyek segítségével a munkaerőpiacon jobban boldogulnak majd.

Kérem, nevezzen meg egy ön számára kedves szakot: mely felvételizőknek ajánlaná és miért?

Személyes indíttatásomnál fogva, valamint azért, mert a BME egyik talán nemzetközi szempontból is különlegesnek tekinthető képzése, a műszaki menedzser szakot ajánlanám. Sajátossága, hogy műszaki diplomát ad, emellett igen jelentős gazdasági és gazdálkodási ismereteket is szereznek itt a hallgatók.
Ez a szak rendkívül kedvező annak, akit a műszaki és a gazdálkodási kérdések egyaránt érdekelnek, de nem tud választani a két, szívéhez közel álló terület közül.

A BME különleges helyzete miatt mindkét területen jó képzést tud nyújtani, nyitott a két terület közötti szinergiák kihasználására, szakmai-társadalmi beágyazottságának köszönhetően pedig kiváló lehetőséget teremt a jövőbeni karrierhez nélkülözhetetlen kapcsolatépítéshez is.

Mit javasol azok számára, akik nem nyernek felvételt az első helyen választott képzésükre?

Karunk portfóliója nagyon nagy, így azt javaslom, hogy jelöljék meg több szakunkat is. Szisztematikusan készüljenek a diákok a felvételire. Arra biztatok mindenkit, aki a BME-t választotta, hogy több képzési területre is adja be a jelentkezését, egyrészt azért, mert a képzési területek között lehetséges az átjárás, másrészt a sokszínű és interdiszciplináris környezet miatt egyik területtől sem kerülhetünk nagyon távol.

Névjegy
• 61 éves, nős, három gyermeke van.
• Okleveles gépészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1983-ban, azóta egyetemi oktató. A műszaki tudomány kandidátusa címet 1987-ben szerezte meg. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen habilitált 2000-ben. Az MTA doktora 2016 óta.
• A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszékének egyetemi tanára, 2017 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának dékánja.

Ha kíváncsi vagy, hogy Koltai Tamás mire a legbüszkébb az egyetemi élet és a hallgatói közösség kapcsán; hogy mennyire inkluzív a BME, valamint, hogy mennyiben és hogyan tudja figyelembe venni a munkaerőpiaci igényeket a képzés, akkor a teljes interjúért keresd a 2021-es Felsőoktatási Rangsort, melyet az újságárusoknál vásárolhatsz meg vagy rendeld meg a http://lapcentrum.hu/rangsor linken!