ELTE PPK - Minden, ami ember

„A hallgatóinknak nagyon magas színvonalú tudományos követelményeknek szükséges megfelelniük, emellett csupa olyan képzésünk van, ahonnan nagyrészt alkalmazott szakemberek kerülnek ki, akik a gyakorlatban kell, hogy hasznosítsák a nálunk megszerzett tudást" – mondta az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánja, Demetrovics Zsolt.

Mit tart a kar három legfontosabb jellemzőjének?

Az első, hogy fiatalos, rugalmas, innovatív kar vagyunk. Bár a történetünk messzire nyúlik vissza – a pszichológiának több mint 100, a neveléstudománynak több mint 200 éves a múltja az ELTE-n és a sporttudományi képzéseinknek is hosszú története van –, a kar 2003-as megalakulásának fiatalos lendülete ma is kitart. Ez az innovatív hozzáállás magában foglalja az új szakok alapítását, új területek felfedezését, fejlesztését. A kar ma működő nyolc intézetéből négy az elmúlt hat évben alakult. A második a sokszínűség, az interdiszciplináris közeg. A klasszikus bölcsészettudományi képzéseink mellett jelen van a már önmagában is interdiszciplináris pszichológia, jelentős részt vállalunk a tanárképzésből, ezer szállal kötődünk a társadalom- és az egészségtudományokhoz, vannak sport-, sőt természet- és gazdaságtudományi képzéseink is. Ezek közül több szoros együttműködésben valósul meg más karokkal.

A PPK speciálisan nyitott a társtudományok felé.

Ugyanakkor ezt a sokszínűséget jól összefogja, hogy mindenhol az emberi működés különböző aspektusait próbáljuk megérteni. A kar mottója is az, hogy „a PPK minden, ami ember".

A harmadik, hogy a tudomány és az alkalmazás, a gyakorlat nagyon szoros kapcsolatban, állandó kölcsönhatásban van nálunk. A hallgatóinknak nagyon magas színvonalú tudományos követelményeknek szükséges megfelelniük, emellett csupa olyan képzésünk van, ahonnan nagyrészt alkalmazott szakemberek kerülnek ki, akik a gyakorlatban kell, hogy hasznosítsák a nálunk megszerzett tudást.

Hogyan sikerült megküzdeni a digitális átállással a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések fényében?

A nehézségek ellenére sikerült megoldanunk. A több ezer kurzusból kevesebb mint tíz – kis létszámút – kellett elhalasztani. Nagyon intenzíven használtuk ki a márciusi egyhetes szünetet. Felmértük az oktatóink hozzáférését az informatikai eszközökhöz, pótoltuk a hiányosságokat és felmértük a távolléti oktatáshoz szükséges készségeiket, ismereteiket is. Ennek alapján elkészítettünk egy részletes, 80 oldalas oktatói segédanyagot a távolléti oktatáshoz, kialakítottunk egy a mentorok képzésén és folyamatos mentorálási folyamaton alapuló képző/támogató rendszert az oktatók felkészítése, valamint folyamatos támogatása érdekében. Ezzel párhuzamosan a diákok szükségleteit, készségeit és lehetőségeit is felmértük, s igyekeztük az oktatást ezek figyelembevételével megszervezni.

Milyen visszajelzéseket kapott a kar a diákoktól és milyen további fejlődési területeik vannak?

Mindenki fáradt volt a félév végére, de minden kurzus és vizsga rendben lezajlott. A visszajelzések azt mutatták, hogy a diákjaink hálásak és együttműködők. Az oktatóink is azt jelezték, hogy jól tudták hasznosítani a kapott segítséget. A kényszer szülte helyzetben nagy lépést tettünk abba az irányba, hogy hatékonyan hasznosítsuk a digitális elemeket az oktatásban. Most egy újabb felmérésen dolgozunk, hogy nyomon követhessük a tapasztalatokat. Itt utalnék vissza arra, hogy mennyire fontos számunkra a tudomány és az alkalmazás összekapcsolása.

Mik a kar erősségei, amelyeket kiemelne?

A nagyon erős tudományos, kutatási alapokat emelném ki. A pszichológia területén a nemzetközi rangsorokban a világ 300 legjobbja között vagyunk, a régióban pedig vezető szerepünk van. Nem ritka, hogy BA-s diákok, bekapcsolódva valamelyik kutatócsoport munkájába, nemzetközi folyóiratokban publikálnak. De ugyanígy, akinek az érdeklődése a gyakorlat, a klinikum felé irányul, az első pillanattól be tud kapcsolódni ilyen jellegű munkába, programba.

Mit gondol, a hasonló tematikájú karok közül miért önöket választják a diákok?

Az a nagyon magas szakmai színvonal, amit a PPK-n szerzett tudás és diploma képvisel, mindenképpen mellettünk szól. Ezzel a hallgatóink bárhol a világon megtalálják a helyüket.
A magyar és külföldi diákjaink egyaránt azt jelzik vissza, hogy nagyon jók a munkaerőpiaci pozíciójuk a nálunk szerzett diplomával, és a megszerzett tudásukat is jól tudják hasznosítani.
Ugyanezt halljuk a munkáltatóktól is. A széles kínálat, a sokszínűség is fontos lehet. Élénk a diákélet, és a kikapcsolódás lehetőségei mellett rengeteg szakmai, tudományos programba lehet bekapcsolódni. Szinte hetente van mód jelentős nemzetközi professzorok előadását meghallgatni.

Demetrovics Zsolt
Demetrovics ZsoltFotó / Mediaworks

Mely területek azok, amelyekben a PPK kiemelkedő teljesítményt nyújt?

A nemzetközi együttműködések (kutatás, Erasmus), a publikációs eredményesség, a kiterjedt gyakorlóhelyek. Utóbbiak – pszichiátriai osztályok, nevelési tanácsadók, multinacionális cégek, iskolák, múzeumok, minisztériumi háttérintézmények, sportegyesületek, civil szervezetek – intenzív partnereink a képzésekről való együtt gondolkodásban is.

Mi az, amire az egyetemi élet, a hallgatói közösség kapcsán a legbüszkébb?

Nagyon jó a kapcsolatunk a hallgatói önkormányzattal. Valamint speciális helyzet, hogy több mint 400 külföldi diákunk van, tehát nagyon sokszínű az a közösség, amiben élünk.

Mennyiben és hogyan tudják figyelembe venni a munkaerőpiaci igényeket?

Intenzív, kölcsönös kapcsolatot ápolunk a gyakorlóhelyeinkkel, de a munkaerőpiac más szereplőivel is, hogy kapjunk visszajelzést: milyen irányba érdemes fejleszteni a képzéseinket. Emellett mi is hatunk a partnerekre, amikor új ismereteket hozunk
be. Ezen túlmenően, pont most egyeztetünk egy olyan képzés bevezetéséről, amely tovább erősíti hallgatóink munkaerőpiaci pozícióját. Ez a szakspecifikus ismereteken túl olyan készségeket fejleszt majd, ami a pályázást, a beilleszkedést és az egyéb alapvető képességeket erősítené annak érdekében, hogy a végzett hallgatóink jobban érvényesülhessenek a munkahelyük kiválasztásában, a pozíció elnyerésében és a munkavégzésben.

Mit javasol azoknak, akik nem nyernek felvételt az első helyen választott képzésükre?

A dolgok nem futnak el, sőt, egy év múlva még jobbak lesznek a képzéseink. Egy esztendő semmi esetre sem veszteség, akár nyereség is lehet. El lehet tölteni ezt az időt a szakhoz vagy szakmához közeli területen tapasztalatot szerezve, nyelvet tanulva, egyéb készségeket fejlesztve. Ezek megtérülnek a képzésben, nem szabad csalódottnak lenni, újra kell próbálkozni.

Mit gondol, mennyire inkluzív az önök intézménye?

Teljes mértékben. Mindenkit tudunk fogadni. Amikor azt mondtam, hogy „a PPK minden, ami ember", akkor abban ez is benne volt, hogy próbálunk nagyon odafigyelni az oktatóinkra
és a hallgatóinkra is. Az épületek akadálymentesítettek, illetve működnek a megfelelő támogató szolgáltatásaink is.

Névjegy
• 48 éves.
• Pszichológusként és kulturális antropológusként 1998-ban végzett az ELTE-n, 2005-ben a Pécsi Tudományegyetemen klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusi, 2010-ben a Semmelweis Egyetemen klinikai addiktológiai szakpszichológusi, 2016-ban a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológusi képesítést szerzett, 2014 óta az MTA doktora.
• Az ELTE munkatársa 2001 óta, ugyanitt 2011 óta a Pszichológiai Intézet intézetigazgatója, 2011-ben alapította meg a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszéket, amelyet azóta vezet. 2013 óta egyetemi tanár, 2014-től a Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánja.

 Ha kíváncsi vagy, hogy Demetrovics Zsoltnak mi a kedvenc szakja a PPK-n; hogy mi az, amire az egyetemi hallgatói közösség kapcsán a legbüszkébb; és hogy a munkaerőpiaci szereplők miért alkalmazzák előszeretettel az itt végzett diákokat, akkor a teljes interjúért keresd a 2021-es Felsőoktatási Rangsort, melyet az újságárusoknál vásárolhatsz meg vagy rendeld meg a http://lapcentrum.hu/rangsor linken!