Újabb egyetemek csatlakoztak a Tanítsunk Magyarországért programhoz

Újabb két felsőoktatási intézmény - a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE)- csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz február 4-én.

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstartégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, a program alapítója úgy fogalmazott:

a Tanítsunk Magyarországért programot azért indították el, mert hisznek abban, hogy minden gyermek képességeinek és készségeinek megfelelő szakmát, hivatást választhat, függetlenül attól, hogy az ország melyik pontján él.

További céljuk, hogy az elkövetkező években a vidéki kistelepüléseken élő minden hetedik-nyolcadik osztályos általános iskolás tanuló kapjon maga mellé egy egyetemista mentort, aki segíti az általános iskola befejezésében, a továbbtanulásban. Ez mintegy kétezer egyetemistát és tízezer általános iskolást jelent.

A program indulásában négy egyetem 188 hallgatója vett részt és 796 diákot mentoráltak 35 településen. A 2020-as őszi félévben a járványhelyzet ellenére már hét egyetemről kerültek ki hallgatók összesen 377-en, akik 1633 általános iskolást mentoráltak 58 településen.

Azonban ahhoz, hogy az elkövetkező években minden hetedik-nyolcadik osztályos diák kapjon mentort, aki kinyitja számára a világot, több egyetemistára és országos lefedettségre, több egyetem bevonására van szükség.

György László rámutatott, hogy a MATE csatlakozásával négy új helyszínen - Gödöllőn, Gyöngyösön, Kaposvárott, és Keszthelyen - lehet jelen a program a jövőben. Ezzel a kezdeményezés országos lefedettségűvé vált.

A mentorok toborzása február 15-ig tart, az SZTE eredményei már most önmagukért beszélnek, hatszázan jelentkeztek az intézményből.

György László kiemelte, hogy azt szeretnék, ha a kezdeményezést a jövőben a határon túlra is ki lehetne terjeszteni.

A Tanítsunk Magyarországért programot 2018 decemberében azért indították útjára, hogy a munka- és továbbtanulási lehetőségektől távoli településeken élő fiataloknak tizennégy éves korukban ne jelentsen nehézséget az iskolaváltás, az azzal járó rendszeres utazás és a beilleszkedés. A tapasztalatok szerint ugyanis leginkább ezek felelősek a középiskolai lemorzsolódásért.