Ösztöndíjas vagy önköltséges képzés: mi a különbség?

Az egyetemi hallgatók kétféle finanszírozási formában folytathatják felsőoktatási tanulmányaikat, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. De mit is jelent ez? Összegyűjtöttük számodra mindkét képzés előnyeit és hátrányait, hogy a legjobb döntést tudd meghozni!

Minden jelentkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formájú képzésre nyer felvételt a felsőfokú tanulmányai kezdetén, ám ez senki számára nem jelent végleges és kőbevésett finanszírozási kategóriát az egyetemi évek során.

Az ösztöndíjat nyert hallgatók számára a magyar állam finanszírozza a felsőoktatást, ezt azonban feltételekkel teszi. A támogatási idő például maximum tizenkét félévre terjed ki, ezen felül csak saját finanszírozással lehet folytatni tanulmányokat. Az ösztöndíjnak az is feltétele, hogy a tanulónak a képzést a képzési idő másfélszeresén belül el kell végeznie. A sikeres oklevélszerzés után 20 éven belül a hallgató köteles az ösztöndíjas félévekkel megegyező ideig hazai munkaviszonyt fenntartani. Ezen kívül a tanulmányok során a támogatott hallgatónak el kell érnie egy adott átlagot és kredit értéket, melyet a felsőoktatási intézmény szab meg.

Ha az ösztöndíjas nem felel meg a kikötött feltételeknek, elveszti a támogatást és csak önköltséges formában folytathatja képzését, a megürült ösztöndíjas helyekre pedig a legjobb teljesítményt elérő önköltséges hallgatók kerülnek.

Az önköltséges képzésen a hallgatónak saját finanszírozásból kell állnia a tanulmányait, mely minden új szemeszterben egy bizonyos összeget jelent számára. Ennek az összegnek a pontos értéke egyetemenként, szakokként és felvett kreditszám szerint változó. Az önköltséges tanulóknak lehetőségük van kedvező diákhitel felvételére.

Csesznok Flóra