Hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

A felsőoktatási intézmények a források hasznosításával a gazdaság, a társadalom és a 21. század digitális elvárásainak megfelelve képessé válnak az országos és regionális munkaerő-piaci igények kiszolgálására.

A kormány a gazdaság-újraindítási akciótervben több mint 1500 milliárd forintot szán a magyar felsőoktatás soha nem látott mértékű fejlesztésére. Ennek első részeként az intézmények összesen 955 milliárd forintot fordíthatnak infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztésre, eszközbeszerzésekre.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt pályázatra 38 intézménytől érkezett be projektjavaslat összesen mintegy 2400 milliárd támogatási igénnyel.

A fejlesztési források legalább 50 százalékát eszközbeszerzésre, gépek, berendezések megvásárlására, laborok kiépítésére kell fordítaniuk. A benyújtott projektek főleg kampusz- és képzésfejlesztési, eszközparkot bővítő, digitalizációt támogató, és felsőoktatási szolgáltatásokat korszerűsítő terveket tartalmaznak.

Jelenleg a projektek bírálati szakasza zajlik, amely a támogató szakpolitikai vélemények kiadásával zárul.

"A következő években lehetővé váló építési beruházásokkal és eszközbeszerzésekkel a magyar felsőoktatás Klebelsberg óta nem látott, történelmi léptékű fejlesztése valósulhat meg. A korszerűsítésekkel a magyar fiatalok nemzetközi szinten is versenyképes színvonalú képzésekben alapozhatják meg a jövőjüket a hazai egyetemeken" – hangsúlyozta Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára.

forrás: ITM