A jövő számítógépét és kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen

A BME is részt vesz a kvantuminformatikán alapuló páneurópai infrastruktúra-hálózat létrehozásában, amelynek munkáit már megkezdték a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium BME-s kutatócsoportjai. a kommunikáció alapjául szolgáló információ feldolgozását, tárolását és továbbítását végző fizikai rendszerekben hatékonyabb, gyorsabb, pontosabb, érzékenyebb és biztonságosabb módszerek kifejlesztésére törekednek a műegyetemi kutatók. Itt vannak a részletek!

Kvantuminternetes hálózat épül ki a BME és a Wigner Fizikai Kutatóközpont között, a szakemberek európai kvantumszámítógépek fejlesztésén is dolgoznak. A kvantumtechnológia európai szintű jelentőségét jelzi, hogy az EU előbb a Horizont 2020 keretprogramban elindította, majd a 2027-ig tartó Horizont Európa keretében folytatja a Quantum Technologies Flagship nevű zászlóshajó projektet. E területhez való aktív kapcsolódásra is lehetőséget nyújt a BME részvételével, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával 2020 őszén megalapított Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium.
A kezdeményezés szakmai vezetője Imre Sándor, egyetemi tanár, a BME VIK oktató-kutatója. A konzorcium 5 éves stratégiai programot állított fel. A konzorcium vezetője az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpontja (Wigner FK), a szakmai munkában részt vesz

  • a BME Villamosmérnöki Kara
  • a BME Informatikai Kara
  • a BME Természettudományi Kara,
  • valamint közreműködik az ELTE Informatikai Kara
  • és az ELTE Természettudományi Kara.

A BME szakemberei a kommunikációban, a számítás- és információs technológiákban, a méréstechnológiákban, sőt még az orvosi diagnosztika terén is ugrásszerű fejlődésre számítanak a közeljövőben a speciális kvantumfizikai jelenségek vizsgálatának eredményeként. A Műegyetemen felhalmozott szakértelem felhasználható lesz többek között egy tervezetten a 2020-as évek végére megvalósuló európai kvantum-internethálózat kiépítéséhez, a hálózathoz való csatlakozáshoz, amely megteremtheti az elvi alapon biztonságos kommunikációhoz szükséges kvantumos csatornát az állam és a gazdaság szereplői számára.

Kvantum alapú kulcsszétosztó rendszer működését tesztelik optikai asztalon a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon.
Kvantum alapú kulcsszétosztó rendszer működését tesztelik optikai asztalon a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon.Fotó / BME

A kvantumkommunikációs hálózatok lehetővé teszik a biztonsági szint növelését a jelenleg is alkalmazott titkosítási eljárásokban, amelyekkel a különböző kommunikációs vonalakat védik; továbbá a jövőben alkalmasak lehetnek egymástól távol lévő kvantumszámítógépek összekapcsolására is.
A jelentős kormányzati támogatással létrejött Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium keretében kvantumkommunikációval és kvantumszámítógépekkel egyaránt foglalkoznak. Terveik között szerepel olyan eljárások kidolgozása, amely alkalmas a nemzetközi piacon elérhető, felhőn keresztül programozható kvantumszámítógép-prototípusok minősítésére.
További részletek a bme.hu cikkében olvashatók.