Szakdolgozat? Eddig így biztosan nem gondoltál az energiaitalokra

Tanulj az egészségtudományi karon vagy legyél mérnök szakos hallgató, remek kiindulási témát nyújthatnak az energiaitalok kutatásodhoz.

Berencsi Alexa, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatója a 35. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójában első helyezést szerzett az energiaitalok témakörének vizsgálatával. Alexaélelmiszer-marketing tagozatban állhatott a képzeletbeli dobogó legtetejére kutatásával. A harmadéves hallgató munkájának címe: „Az energia- és sportitalok fogyasztói és szakértői megítélésének kvalitatív vizsgálata"

Az energiaitalok megjelenésük óta vitatémát képeznek. Alexa dolgozatának alapját is ezek, az italok mellett és ellen szóló, eltérő érvek adták. Kutatásának célja a fogyasztói és a szakértői vélemények vizsgálatán keresztül az energiaitalok helyénvalóbb megítéléséhez való közelebb kerülése volt. Ha a szakdolgozat megírására készülsz a következő szemeszterben, szekunder és primer kutatást is kell majd készítened. Alexa sem tett másképp, széleskörű szekunder kutatásában hazai valamint nemzetközi források felhasználásával elemezte a szakirodalmat.

Az energiaitalok megjelenésük óta vitatémát képeznek.
Az energiaitalok megjelenésük óta vitatémát képeznek.Fotó / Shutterstock

 A primer adatgyűjtés során feltáró kutatásokat végzett. A szakértői szemszög alaposabb megismerése érdekében különböző tudományterületek képviselőivel folytatott interjúkat. A fogyasztói megítéléshez netnográfiai kutatás során az online közösségek energiaitalokkal kapcsolatos meglátásait elemezte.Véghezvitt két fókuszcsoportos vizsgálatot is, külön az energiaitalok fogyasztását ellenzőkkel és az azt támogatókkal. Ezek során a résztvevők attitűdjének precízebb megismerésére fektett a hangsúlyt.

Az alaphipotézise szerint az energia- és sportitalokhoz társított fogyasztói megítélések kettősséget mutatnak a társadalomban, amely egészen szélsőséges formákat ölthet a termékkel kapcsolatos magas szintű elfogultság, tehát kedveltség vagy elutasítás következményeképp. Vizsgálódásai sikernek könyvelhetők el, mivel segítségükkel fényt derített előző feltételezéseinek helytállóságára.

Ahogy a példa is mutatja legyen szó az energiaitalok egészségügyi hatásairól, összetevőiről, marketing oldalának vizsgálatáról, a fogyasztói megítélésről vagy a termék értékesítéséről, kimeríthetetlen témát jelent.