Állami ösztöndíjasként a magyar felsőoktatásban I. - Mit vállaltok a beiratkozással?

Aki egyetemen vagy főiskolán szeretne tanulni arra vágyik, hogy felvegyék állami ösztöndíjas képzésre. Ez általánosságban elmondható, hiszen így jó sok kiadástól kímélhetjük meg családunkat, adott esetben önmagunkat.

Ez a finanszírozási forma egyértelműen kedvezőbb, de jóval több kötöttséggel is jár. Így most ezen korlátokat és az ehhez kapcsolódó mentességeket szeretnénk körbejárni veletek ebben a cikksorozatban a nemzeti felsőoktatási törvény segédletével.

Időbeli korlát

Ha önköltséges képzésre jársz úgy nincs megkötve a kezed a képzési idő szempontjából. Azonban az állami ösztöndíjas hallgató a képzési idő másfélszerese alatt köteles megszerezni az oklevelet. Persze itt is vannak kivételek. Fontos megemlíteni még, hogy ezen regulák a szakváltást nem korlátozzák.

 

Hazai munkaviszony folytatása vagy pénzvisszatérítés

Ahány évig fizeti az állam helyetted a képzést, annyi ideig köteles vagy biztosítási jogviszonyt eredményezőmunkaviszonyt végezni, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani vagy vállalkozási tevékenységet folytatni. Mindezt természetesen Magyarországon, valamint az oklevél megszerzését követő húsz éven belül. Ha ezt nem sikerül teljesíteni, akkor a tartozást vissza kell fizetni. Tehát mindössze azokat az éveket foglalja magában, amíg valaki állami ösztöndíjasként tanult az egyetemen. Így, ha időközben átsoroltak önköltséges képzési formára, azokat az éveket értelemszerűen nem kell beleszámítani.

Mi is számít bele a hazai munkaviszony időtartamába?

 Az előző felsoroláson túl ide tartozik még a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermekgondozási díj és az álláskeresési járadék folyósításának időtartama is.

Részletfizetés vagy külső segítség

További kedvező szabály, miszerint részletfizetés is lehetséges. Méghozzá a következők szerint: ötmillió forint alatti tartozás esetén tíz évre, ötmillió forint feletti összeg tekintetében pedig tizenöt évre szóló részletfizetésre van lehetőség.

Lényeges segítség lehet, hogy a pénzvisszafizetést a volt állami ösztöndíjas hallgató helyett más személy vagy munkáltató is vállalhatja, a felelős szervhez intézett nyilatkozat benyújtásával.

Ha önköltséges képzésre jársz úgy nincs megkötve a kezed a képzési idő szempontjából.
Ha önköltséges képzésre jársz úgy nincs megkötve a kezed a képzési idő szempontjából.Fotó / Mediaworks

 Szomszédos országokban élő magyarok

Az ő esetükben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség abban az országban is teljesíthető, ahonnan származnak.Tehát például egy vajdasági vagy erdélyi magyar hallgató a születési helyére visszatérve is ledolgozhatja a fentebb meghatározott éveket.

Hitéleti képzésben résztvevő magyar hallgatók

Az állami ösztöndíjas képzésnél maradva, mégis más előírás irányadó a hitéleti képzésben részt vevőkre. Rájuk a feljebb felsorolt szabályok nem vonatkoznak. Így érdemes lehet ezen szép hivatások egyikét választani.

Párhuzamos képzés illetve oklevélszerzés

Azon hallgatók, akik párhuzamosan tanulnak két – egymással nem társítható – alapszakon, vagy egymást követően több diplomát szereznek, a feljebb említett húsz évet az első oklevél megszerzésétől kell számítani. Továbbá, természetesen mindkét képzés tekintetében teljesíteni kell a fenti kötelezettségeket.

Összefoglalva bizton állítható az állami támogatási rendszer előnye, hiszen minden esetben van lehetőség enyhítésre, csak meg kell találni az arra vezető utat!