Diszgráfia, diszlexia? Nem gond az egyetemen sem!

Diszekkel is el tudod végezni az egyetemet, sőt akár a felvételi eljárás során is kaphatsz pár plusz pontot és az egyetemi éveket is jócskán megkönnyítik, ha igénybe veszitek az alábbi lehetőségeket!

Először is: kik azok a diszesek? A diszesek alatt értjük: a diszfáziával, diszláliával, diszfóniával, dadogással, hadarással, afáziával, orrhangzós beszéddel, dizartriával, mutizmussal, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavarral, centrális pöszeséggel, megkésett beszédfejlődéssel, diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával, diszortográfiával, hiperaktivitással és figyelemzavarral küzdő hallgatókat.

Ez a besorolás csak a cikk kedvéért született, hogy tudjátok, ha érintettek vagytok.

Rendszeres szociális támogatás

A felsorolt tanulók számára is lehetőség van a rendszeres szociális támogatás igénybevételére. Ehhez egy külön erre a célra létrehozott oldalon kell kitölteni egy űrlapot és a hozzá tartozó mellékleteket. A kérelem pozitív elbírálás esetén havi támogatással élhetnek a fent említett csoportba tartozók.

További állami támogatott félévek

A fogyatékossággal élők további állami féléveket is kaphatnak, ha államilag finanszírozott képzési formában tanulnak. Ennek maximuma négy félév és szintén egy online nyomtatványon nyújtható be az erre irányuló kérelem.

A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar.
A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar.Fotó / 123RF

Könnyítések, amiket igényelhettek

A felsőoktatási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet meghatározza, hogy az egyes csoportba tartozó hallgatók közül ki, milyen támogatást vehet igénybe. Íme:

A beszédfogyatékos hallgatók

Ide a fenti felsorolás első tizenkettő helyén szereplő diszese tartozik. Számukra a következő enyhítések vehetők igénybe:

 • A szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehetnek,
 • Speciális technikai eszközöket használhatnak a számonkérések során,
 • Nyelvvizsga mentesség, illetve felmentés valamely része vagy szintje alól,
 • Hosszabb felkészülési idő biztosítása,
 • Személyes segítő igénybevétele.

A diszlexiás-diszgráfiás-diszortográfiás hallgatók

Ezen három kategóriába soroltak pedig az alábbi segítségekkel élhetnek:

 • Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga letétele, vagy fordítva,
 • Írásbeli vizsgán hosszabb felkészülési idővel számolhatnak,
 • Szintén az egész nyelvvizsga vagy annak egy része alóli mentesség,
 • Esetleges szükséges segédeszközöket, így például számítógépet, írógépet, helyesírási szótárt, értelmező szótárt valamint szinonima szótárt használhatnak.
A diszekkel küzdők számára még nagyobb streszelyzetet jelenthetnek a vizsgák.
A diszekkel küzdők számára még nagyobb streszelyzetet jelenthetnek a vizsgák.Fotó / 123RF

A diszkalkuliás hallgatók

Mivel ez főként a számolásnál jelentkezik, így külön szabályok segítik a diszkalkuliásokat. Ezáltal az alábbiak vonatkoznak rájuk:

 • A számítási feladatok alóli mentesítés, viszont az elméleti ismeretek megkövetelése,
 • Minden olyan segédeszköz használata engedélyezett, ami önmaguk megsegítésére alkalmas, így a táblázatok, a számológép, a konfiguráció, a mechanikus és a manipulatív eszközök,
 • Itt is elérhető a hosszabb felkészülési idő.

A hiperaktív, figyelemzavarral küzdő hallgatók

Ezeknél a zavaroknél a további kedvezmények vehetők igénybe:

 • Szóbeli helyett írásbeli, vagy írásbeli helyett szóbeli vizsga igénylése,
 • Az átlagosnál hosszabb felkészülési idő,
 • A várakozási idő minimalizálása,
 • Speciális eszközök, berendezési tárgyak felhasználásának biztosítása,
 • Elkülönített vizsga a többi hallgatótól,
 • Hosszabb vizsga esetén több részletben vizsgázás vagy szünet lehetősége a helység elhagyása nélkül; továbbá mozgásos aktivitás engedélyezése, amennyiben előfordulnak érzelmi megnyilvánulások,
 • Amennyiben igényli a helyzet vagy a személy, lehetőség van szóbeli vizsgáztatás közben a kérdések megismétlésére, leírására, bonyolultabbak esetén részegységekre való bontására,
 • Segítségnyújtás az elvárások és a kérdések tisztázásában,
 • Az előadások és a gyakorlatok anyagának, illetve a vizsgakérdések digitális vagy hanghordozó eszközön való elérhetősége,
 • személyi segítő rendelkezésre bocsátása.