Kicsapongó suhancból szent gondolkodó: hippói Szent Ágoston élete

Ha valaha jártál (vagy járni fogsz) filozófiaórán életedben, egészen biztos, hogy te sem kerülhet(t)ed el a Szent Ágostonnal (de legalábbis a gondolataival) való találkozást. Vajon milyen élete lehetett az egyik legnagyobb keresztény gondolkodónak?

Ha a szent szót halljuk, azonnal valami földöntúlian nemesre és emelkedettre gondolunk, valami olyan jóságra és tisztaságra, erkölcsösségre, amely csak igen keveseknek adatik meg. Nehéz elképzelni, hogy valaki, aki kiérdemelte ezt a jelzőt, ne lett volna egész életében mértékletes és szelíd – no, és ami a legfontosabb: hogy ne hitt volna mindig is Istenben.

Nos, Szent Ágoston tökéletes példa arra, hogy bár – ahogy az előző bekezdésben említettük – nehéz egy ilyen szentet elképzelni, azért nem lehetetlen. Ágoston a mai Algéria területén született 354-ben, és 430-ban hunyt el. Bár édesapja csak közvetlenül halála előtt keresztelkedett meg, édesanyja, Mónika mélyen hívő, keresztény asszony volt, és fiát is igyekezett ebbe az irányba terelgetni nevelése során.

Ha a szent szót halljuk, azonnal valami földöntúlian nemesre és emelkedettre gondolunk, valami olyan jóságra és tisztaságra, erkölcsösségre, amely csak igen keveseknek adatik meg.
Ha a szent szót halljuk, azonnal valami földöntúlian nemesre és emelkedettre gondolunk, valami olyan jóságra és tisztaságra, erkölcsösségre, amely csak igen keveseknek adatik meg.Fotó / Philippe de Champaigne

A kamaszos lázadás azonban már a IV. században sem kímélte a családi békét, bár tény, hogy nem segíthetett sokat az ifjú Ágoston tanulási kedvén az sem, hogy – noha éles eszű fiatal volt – tanítói gyakran büntették őt botozással viselkedése miatt. Tizenöt éves volt, amikor kénytelen volt szüneteltetni tanulmányait, ugyanis a család nem volt képes anyagilag támogatni őt. Ettől kezdve édesanyja intései ellenére igencsak kicsapongó életet élt, hitétől eltávolodott, idejét pedig kétes hírű társaságban töltötte, tizennyolc évesen házasságon kívül született gyermeke.

Idővel újból tanulásra adta a fejét, ezúttal már a lét legfontosabb kérdéseire kereste a választ, ám édesanyja próbálkozásait megtérítésére még mindig elutasította – olyannyira, hogy Rómába, majd Milánóba szökött előlük. Mónikát ez sem tántorította el: fia után utazott.

Ágostont Rómában lenyűgözték Szent Ambrus nagyszerű beszédei, és általuk közelebb került a keresztény tanításokhoz. Végleges megtérését pedig egy különleges, misztikus élmény hozta el: egy kertben ülve egy éneklő gyermeki hangot hallott, amely arra szólította fel, hogy olvassa a Bibliát, és mikor kinyitotta a könyvet, azonnal megértette az ott szereplő szövegrész neki szóló üzenetét.

Ágoston megtérését egy különleges, misztikus élmény hozta el: egy kertben ülve egy éneklő gyermeki hangot hallott, amely arra szólította fel, hogy olvassa a Bibliát.
Ágoston megtérését egy különleges, misztikus élmény hozta el: egy kertben ülve egy éneklő gyermeki hangot hallott, amely arra szólította fel, hogy olvassa a Bibliát.Fotó / Wikimedia Commons

Filozófusi munkássága megalapozta a középkori keresztény bölcseletet, ám gondolatai ezenfelül is óriási hatással voltak az európai gondolkodókra, még a XVII. században, azaz halála után több mint egy évezreddel is.