Lesz értéke a munkádnak egyetem után is?

Vlogger, IT szakember, telefonközpontos, liftkezelő, cipész, villamoskalauz. Mi a közös ezekben a foglalkozásokban? Az, hogy az első pár szüleidnek, az utolsó néhány pedig neked cseng idegenül. Vajon a te szakmádnak is ez lesz a sorsa? Mi a garancia, hogy amire elvégezzük az egyetemet, egyáltalán létezni fog az adott szakterület?

Az értékek kutatásával a társadalomtudományok szinte mindegyike foglalkozik. Most viszont nem a hagyományos erényekre gondolunk, mint a becsületesség, nagylelkűség vagy önzetlenség.

A munkaértékek formálják a dolgozó emberek világlátását, preferenciáit, és hatást gyakorolnak munkavállalói viselkedésükre is.

Ebbe a kategóriába azok a szempontok tartoznak, amelyek után egy munkavállaló vágyakozik, és amelyekről úgy érzi, hogy karrierje során mindenképp teljesülniük kell.

Másrészről a munkaértékek az egyes kultúrák központi magvát képezik. A munka minden egyes civilizáció fennmaradásának szemszögéből nézve kulcsfontosságúnak tekinthető. Értelmezéseinek történeti megközelítését Weber adja, aki a munka felfogását az önkiteljesítés irányába mozdítja el. Az önmegvalósításhoz illeszkedik egy másik modell is, melyben Schwartz szerint a munka célja a siker vagy az ambíció.

A különböző társadalmi rétegek eltérő munkafelfogása, munkához kapcsolódó értékei és attitűdjei más elméletekben is megjelennek.

A munkaértékek két, talán legismertebb csoportját az extrinzik és az intrinzik munkaértékek jelentik. Extrinzik esetén valamilyen cél elérése játszik szerepet, e mögött materiális dolgok állnak, mint a jövedelemszerzés, a kiszámítható foglalkoztatottság, a jó munkakörülmények és a megfelelő mennyiségű szabadnapok és szünetek. A cél egy megfelelő életszínvonalra és egy kiszámítható életvezetésre irányul. Az intrinzik ezzel szemben olyan belső hajlam, amelynél a tudás elérése, a fejlődés, alkotás, és élmények szerzése a cél. Az intrinzik munkaértékeknél fontos elemként jelenik meg az önállóság, függetlenség és a kezdeményezőkészség a munka területén, az egyéni fejlődés és teljesítmény.

Lesz tehát értéke a munkádnak a jövőben? Semmi kétség, szakmád mindig is értéket fog képviselni, hiszen az a teknővájó is épp olyan büszke volt elkészült művére, mint, ahogy a vlogger legújabb videójára.

Tamás Anett