Mindent az államilag támogatott képzésekről

Nem tudod, hány államilag támogatott félév jár neked? Mi történik, ha hosszabb idő alatt szerzem meg az oklevelet, mint a kijelölt idő? Mi van, ha módosítani szeretnék a képzés finanszírozási formáján? Válaszolunk a kérdéseidre!

Bár a felvételi eljárásban meghozzuk a döntést arról, hogy milyen finanszírozású képzésre jelentkezünk, ez nem jelenti azt, hogy a felvételi eredmény végleges és megváltoztathatatlan. Ha például egy magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg a meghatározott feltételeknek, akkor a helyére bekerülhet valaki, a legjobb teljesítményt elérő önköltséges hallgatók közül. Támogatott tanulmányokat összesen tizenkét félévig lehet folytatni.

Vannak kivételek, de mikor?
Állami (rész)ösztöndíjas képzésben összesen tizenkét féléven keresztül lehet tanulni. ha ezt kimerítette a hallgató, akkor a további tanulmányai már csak önköltséges formában lehetségesek. Vannak azonban eltérő esetek, amikor a támogatott idő hosszabb is lehet. Például:

  • osztatlan képzés esetén, ha a képzési idő meghaladja a tíz félévet, a támogatási idő legfeljebb tizennégy félév (például az általános orvos képzésben 14 félév);
  • a doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb 8 félév lehet, és nem számít bele a főszabály szerinti tizenkét félévbe;
  • a fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti.
Bár a felvételi során megjelöljük a kívánt képzés finanszírozási formáját, ez nem jelenti azt, hogy a felvételi eredmény végleges és megváltoztathatatlan.
Bár a felvételi során megjelöljük a kívánt képzés finanszírozási formáját, ez nem jelenti azt, hogy a felvételi eredmény végleges és megváltoztathatatlan.Fotó / Shutterstock

Ezeken kívül az alábbiak az irányadó szabályok:

  • A rendelkezésre álló támogatási idő igénybevételét nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte sem, de értelemszerűen csupán a támogatási idő fennmaradó részének erejéig lehet további állami ösztöndíjas tanulmányokat folytatni.
  • Ha valaki párhuzamosan több képzésre is jár, félévente minden képzésén elhasznál egy-egy félévet a támogatási idejéből.
  • Egy adott oklevél megszerzéséhez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott képzés képzési ideje.
  • A támogatási időbe beleszámít a megkezdett és aktívan folyó félév akkor is, ha a hallgató nem fejezi be a félévet – kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni, és a hallgató indoklással ellátott erre vonatkozó kérelmét a felsőoktatási intézmény elfogadta.
  • Speciális szabályok érvényesek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is.

Az ügyfélkapuval rendelkező hallgatók a www.magyarorszag.hu oldalon kaphatnak bővebb információt a még felhasználható támogatási időről. Itt megtalálható a támogatási idő számításának részleteiről szóló hallgatói tájékoztató is.

A támogatott képzés kötelezettségei

Az állami ösztöndíjjal támogatott képzés költségeit az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit pedig a hallgató viseli. A támogatott képzésben részt vevő hallgatók kötelesek az alábbi feltételek teljesítésére:

  • adott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő legfeljebb másfélszeresén belül kell megszerezni az oklevelet (ez az oklevélszerzési kötelezettség)
  • az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt fenntartani (hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség).

A kötelezettségek elmulasztása esetén a jogszabály büntetéseket határoz meg, de a hallgatónak ez esetben is többféle kérelmezési lehetősége van.

További bővebb információk a Felvi.hu hivatalos tájékozatójában érhetők el.

forrás: felvi.hu