Fenyegetés a világűrből, vagy már rajtunk a veszély? - Minden az USA UFO jelentéséről

Az Amerikai Védelmi Minisztérium nemrégiben közzétette a Kongresszus számára a közbeszédben UFO jelentésként emlegetett dokumentumot. Sokáig vártunk egy hasonló „megerősítésre", de vajon megérte?

ElőzményekA Trump-kormányzat végnapjai felé közeledve, 2020 decemberében a Kongresszus elfogadta azt a koronavírus segélycsomagot, amelynek egyik kikötése az volt, hogy a Védelmi Minisztériumnak és a Nemzeti Hírszerzés Igazgató Hivatalának - angolul Office of the Director of National Intelligence, továbbiakban: ODNI - kötelessége nyilvánosságra hozni az UFO észlelésekkel kapcsolatos ismereteiket. A tisztviselők évek óta hallgatták a polgárok és a világ egyre erősödő hiedelmeit, ezért végre valahára magyarázatot követeltek az amerikai légtérben cirkázó UFO-król. A feladat teljesítésére az ODNI és a Védelmi Minisztérium hat hónapot kapott.

UFO vagy UAP?Gyorsan tisztáznánk, hogy sok cikk a Védelmi Minisztérium helyett a Pentagont említi. A kettő egyfelől ugyanaz, másrészről viszont egyáltalán nem. A Pentagon az épület neve, ahol a minisztérium székel. Innen ered, hogy a közbeszédben a kettő egybeforrt. A Pentagon – Védelmi Minisztérium kérdéskör után itt az ideje áttérni egy sokkal érdekesebb témára. Mire gondolunk, ha meghalljuk azt a szót: UFO? Többségünk lelki szemei előtt a popkultúra kis zöld lényei jelennek meg. Ők azonban nem UFO-k, hanem földönkívüliek. Az UFO angol betűszó, ami az Unidentified Flying Object kifejezést takarja, magyarul azonosítatlan repülő tárgy/objektum. Tehát az UFO-k nem feltétlenül földönkívüliek, pusztán olyan jelenségek, amelyek magyarázatra várnak. Ilyen lehet egy katonai repülőeszköz, de akár egy egyszerű meteorológiai fenomenon is. Az ODNI és a Minisztérium pontosan tudta, hogy már túl késő beleerőszakolni az emberek fejébe a különbséget. Megoldásként „újrabrandingelték" az UFO-t, az új elnevezés az UAP lett. Unidentified Aerial Phenomena, azaz azonosítatlan légi jelenség, ami tágabb mögöttes tartalmat sejtet a földönkívülieknél.

Semmi sincs kizárvaA mindössze kilenc oldalas dokumentum 2004 novemberétől 2021 márciusáig gyűjtött össze 144 UAP incidenst. Az összeállítás nehézségét a korlátozott információk adták. Az amerikai Haditengerészet 2019-ben hozott létre egy standardizált eljárásrendet a szóbanforgó anomáliák dokumentálására, a Légierő ezt egy évre rá, 2020-ban vette át. A munkacsoport a félreértések elkerülése végett kizárólag elsőkézből - katonatisztek beszámolói, katonai repülők, megbízható rendszerek – származó adatokra támaszkodott. A 144 esetből 80-at érzékeltek egyszerre többfajta szenzorok, ami azt jelenti, hogy valószínűsíthetőleg fizikai jelenségekről van szó. Az ODNI és a Minisztérium nem zárja ki, hogy bár a szenzorok kifogástalanul működtek, akadhattak meghibásodások, amik az UAP-ot okozták. Bár a jelentések igen változatosak voltak, mintaanalízissel sikerült pár sémát azonosítani. Például csoportokat tudtak kialakítani a jelenségek alakja, mérete, hajtóereje mentén. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a megfigyelések katonai kiképző és tesztelési bázisok környékéről származnak. A magas esetszámot azzal indokolják, hogy ezeken a területeken van elhelyezve a legtöbb csúcskategóriás szenzor. Itt van a legnagyobb esély az észlelésre. A számos esetből a csapat 18 aggasztó incidensre hívta fel különösen a figyelmet. Ezekben olyan UAP-okat jelentettek, amelyek megmagyarázhatatlan, szokatlan technológiának nyomait mutatták. Széllel szembeni repülés, levitáció szélviharban, követhetetlen manőverezés, hipergyors sebesség, fizikát meghazudtoló mozgás. Mielőtt egyértelműen földönkívülieket kiáltanánk, emlékezzünk! A jelentés célja nem a földönkívüli élet bizonyítása volt. Az ODNI és a Minisztérium nem nyilatkozott a témával kapcsolatban. Nem hangzott el se cáfolás, se megerősítés. Egy dolog biztos, a kutatás tovább folytatódik, minden lehetséges irányba.

Ha nem földönkívüliek, akkor mik?A jelentés öt kategóriába sorolja az egyes esetek mögött megbúvó lehetséges magyarázatokat:

  • Airborne clutter (Légi zűrzavar): „Hétköznapi" légtéri szereplők, úgymint: madarak, drónok, ballonok, törmelékek. Bármennyire nevetségesnek tűnhet, ezek az apróságok is képesek eltéríteni a high-tech szenzorokat.
  • Natural atmospheric phenomena (Természetes légköri jelenség): Nem kell a távoli világűrből érkezni, hogy megzavarjunk néhány radart. Megteszik a jégkristályok, a nedvesség, a hőingadozás.
  • USG or Industry developed technology (USA kormánya vagy iparága által fejlesztett technológia): Nem zárható ki, hogy van olyan UAP, ami besorolható az USA vagy partnerei által fejlesztett titkos haditechnikai projektekbe. Értelemszerűen ezek nem véletlenül titkosak, így megerősíteni sem lehet, hogy egy ilyen fejlesztés alatt álló rendszert észleltek volna.
  • Technology developed by foreign adversaries (Külföldi ellenfelek által fejlesztett technológia): Az előző kategória riasztóbb verziója. Orosz, kínai vagy más ismeretlen fejlesztésű technológiák nyomaira bukkantak.
  • Other (Egyéb): Ezt a kategóriát tipikusan arra használjuk, hogy belesoroljunk minden olyat, amit az előzőekbe nem tudtunk. Az ilyen jelenségeket a tudomány jelen állásával nem lehet megfejteni, ellenben a folyamatos fejlődést bevilágíthatja a tudatlanság homályát.

Megtudtunk bármi újat is az űrlényekről?Akár földönkívüli, akár nem, az UAP veszélyt jelent a már így is túlzsúfolt égboltra és légiforgalomra, ezen felül - az amerikaiak számára - aggodalomra adhatnak okot az ilyen fejlettségi szinttel rendelkező, idegen országokból származó haditechnikai vívmányok. Az amerikai pilótáknak jelenleg kötelességük jelenteni a biztonsági kockázatokat, anomáliákat. Ha a szituáció úgy adja, a tesztelést, gyakorlatozást szintén fel kell függeszteni. A kormány nem tervez változtatni ezen a protokollon. Az összes ország köteles védeni állampolgárait, így magától értetődő, hogy prioritást élvez az UAP-ok által kiváltott félelem eloszlatása. Különösen, hogy a gyanús észlelések katonai létesítmények, vagy a legfejlettebb szenzorokkal ellátott repülők mellett történtek. Ha utóbbiak sem voltak képesek a beazonosításra, akkor ott dermesztő gondok vannak.

Ha nem is kaptunk egyértelmű megerősítést a földön kívüli élet létezéséről, arra jó volt az UAP jelentés, hogy felpezsdítse a téma iránt való érdeklődést, és táptalajt adjon az esetleges további kutatásoknak.

A jelentést teljes egészében megtaláljátok a Védelmi Minisztérium oldalán.